Prezentare

Programul de studii Relaţii internaţionale şi studii europene - limba de studiu: engleză urmăreşte obţinerea competențelor și abilităților corespunzătoare licenţei în Relaţii internaţionale şi studii europene, activităţile de predare, învăţare, cercetare și examinare făcându-se în limba engleză. Principalele subiecte obordate la cursuri și seminarii se axează pe studierea naturii conexiunilor dintre state, cauzele războiului, problemele păcii, cooperarea internaţională şi recunoaşterea actorilor internaţionali, contextul procesului de formare a Uniunii Europene şi de cristalizare a patrimoniului cultural şi identitar european. Pregătirea studenților de la specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene – limba de studiu : engleză este completată de o pregătire consolidată în domeniul limbilor străine şi al noilor tehnici de comunicare.
La Oradea, centru universitar cu o tradiţie de peste două secole, programul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a fost înfiinţat în anul 2003 şi acreditat în primăvara anului 2008, în cadrul Departamentului cu acelaşi nume, devenit între timp unul dintre cele mai eficiente, performante şi dinamice din Universitate. Performanţa naţională a colectivului de cadre didactice, relativ tinere, s-a concretizat în calificativul primit pentru activitatea de cercetare – primul loc la nivel național în cadrul
Exerciţiului Naţional de Evaluare a Cercetării – ENEC, Premiul de Excelență primit din partea Instiutului de Institutul European din România și Marele Trofeu la Secţiunea Educaţie câștigat în cadrul Galei Multiplicatorilor de Valori Europene din Transilvania de Nord.
Având contacte cu peste 60 de universităţi europene, programul nostru de studiu vă oferă posibilitatea de a obține o bursă Erasmus de studiu - care contribuie la completarea cunoştinţelor profesionale - sau de plasament - pentru îmbunătăţirea abilităţilor practice în instituții de învățământ superior de referinţă din Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania, Ungaria. Pregătirea practică este susținută de Asociaţia studenţilor ARISE, dar şi prin participarea la stagii de specialitate ce se defășoară în cadrul diferitelor instituţii si organizaţii locale, ce oferă studenţilor posibilitatea de a lua contact direct cu mediul laboral și de a se implica și integra activ în cadrul acestuia.
Competenţele şi aptitudinile dobândite în urma absolvirii acestui program permit construirea unei cariere de referent relații externe (242215) sau consilier afaceri europene (242214) într-un spectru larg de domenii: administrativ (local, regional, european sau internaţional), business, bancar, integrare şi coordonare proiecte europene, non-guvernamental, diplomaţie, lobby internaţional etc.

Planuri de învățământ

Varianta valabilă începând cu anul universitar 2023-2024
Varianta valabilă începând cu anul universitar 2021-2022
Varianta valabilă începând cu anul universitar 2020-2021
Varianta valabilă începând cu anul universitar 2019-2020