Conducere

Director de departament

Conf. univ. dr. Florentina CHIRODEA

Managementul activităților cu respectarea principiilor referitoare la transparența decizională și calitate.

Membru în Consiliul departamentului

Lector univ. dr. Cristina Maria DOGOT

Responsabil activități academice și valorizarea profesionalismului cadrelor didactice și cercetărilor din Departament.

Membru în Consiliul Departamentului

Conf. univ. dr. István POLGÁR

Responsabil proiecte finanțate din fonduri naționale, europene sau internaționale.

Membru în Consiliul Departamentului

Conf. univ. dr. Luminița ȘOPRONI

Responsabil activități studențești.

Membru în Consiliul departamentului

Lector univ. dr. Mariana Buda

Responsabil pentru comunicare și relații publice.

Secretariat

Campus II, Pavilion V, Parter, Sala V004
Orar:
Luni – Vineri, 12:00 – 14:00
Tel./fax.:
+4(0) 0259 408 167
E-mail:
secretariat@riseoradea.ro

Scurt istoric

2018

 • câștigare modul Jean Monnet Development of the Border Regions in Central and Eastern Europe Countries, coordonator lector univ.dr. Florentina Chirodea
 • parteneriat cu de M.I. Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine în proiectul Jean Monnet – Project, Boosting Local Economic Growth in Border Regions in the Process of EU Integration:Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries

2017

 • parteneriat cu Universitatea „A.I. Cuza” din Iași în proiectul Jean Monnet – Network, European Union and Ist Neighbourhood. Network for Enhancing EU’s actornessin the Eastren Borderlands, coordonator prof.univ.dr. Ioan Horga

2015

 • implementarea proiectului „ACCES” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

2013

 • acreditarea programului de studii universitare de masterat Evaluarea Politicilor şi a Programelor Publice Europene

2012

 • autorizarea programului de studii universitare de licență Studii de securitate
 • câștigarea unui nou modul Jean Monnet „ Cultural Diplomacy at the East and West Borders of the European Union – an essential Element in the Process of European Integration”, coordonator conf.univ.dr. Alina Stoica
 • Prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2007 – 2013 este finanţat proiectul Development of Focused IT and Language Skills in the Labour-market Region of Debrecen-Oradea coordonat de lector univ.dr. Istvan Polgar
 • proiect finanțat de Primăria Oradea The Border, a Space of Innovation and Cooperation in the European Union, coordonator lector univ.dr. Adrian Popoviciu
 • proiect finanțat de Consiliul Județean Bihor, The Frontier Worker – New Perspectives on the Labor Market in Border Regions, coordonator lector univ.dr. Adrian Popoviciu

2011

 • acreditarea programului de studii universitare de masterat Studii Europene (în limba engleză)
 • câștigarea a două module Jean Monnet „ The Border, a Space of Innovation and Cooperation in the European Union ”, coordonator lector univ.dr. Adrian Popoviciu și „ Security Approaches at the Eastern Border of the European Union”, coordonator lector univ.dr. Dorin Dolghi
 • câștigarea proiectului Jean Monnet - Multilateral Research Group, Initiative and Constraint in the Mapping of Evolving European Border, coordonat de prof.univ.dr. Ioan Horga
 • parteneriat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud - Estul Europei în proiectul Boosting Innovation through Capacity Building and Networking of Science Centres in the SEE Region, coordonator prof.univ.dr. Mircea Brie

2010

 • transformarea catedrei de Relații internaționale și studii europene în departament
 • acreditarea programului de studii universitare de licență Relații internaționale și studii europene (în limba engleză)
 • profesorul Ioan Horga obține dreptul de a conduce doctorat în domeniul Relațiilor internaționale și studiilor europene
 • câștigarea a două module Jean Monnet „ Ethnie, Confession and Intercultural Dialogue at the European Union Eastern Border”, coordonator prof.univ.dr. Mircea Brie și „ Le leadership politique et le développement organisationnel de l’union européenne ”, coordonator lector univ.dr. Cristina Dogot

2009

 • acreditarea programului de studii universitare de licență Relații internaționale și studii europene
 • acreditarea programelor de studii universitare de masterat  Dezvoltare regională și comunicare instituțională în UE, respectiv Securitate Europeană
 • câștigare proiect PHARE CBC 2006 INTERREG III A, Programul România-Ungaria, Regimul juridic al organismelor de cooperare transfrontalieră în dreptul român şi maghiar. Modele europene de aplicare, coordonator de prof.univ.dr. Ioan Horga
 • Prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2007 – 2013 este finanţat proiectul Development of Competence-Based Adult Education E-Learning Programme; Launch of a Training for Stimulating SMEs coordonat de lector univ.dr. Istvan Polgar
 • primul volul din revista Analele Universităţii din Oradea – Seria Relaţii Internaţionale și studii europene

2008

 • Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene devine partener în proiectul transnaţional, European Tematic Network for European Studies (SENT-NET)
 • proiect finanțat de Primăria Oradea: Europa şi frontierele religioase, coordonator lector univ.dr. Constantin Țoca, Dialogul intercultural şi politica de vecinătate în spaţiul Carpatic, coordonator prof.univ.dr. Ioan Horga

2007

 • căștigarea proiectului Jean Monnet „Mass–Media and Intercultural Dialogue in Europe Without Borders”, coordonator conf.univ.dr. Luminița Șoproni
 • câștigarea modulului Jean Monnet European Parliament in Campus for the Intercultural Dialogue and European Neighborhood Policy in the Carpathian Area, coordonator prof.univ.dr. Ioan Horga
 • proiect propus de specialiştii Departamentului şi finanţat de Primăria Oradea, Dialogul intercultural şi interpretarea frontierelor, coordonator prof.univ.dr. Ioan Horga

2006

 • proiect finanţat de Primăria Municipiului Oradea, Să pregătim un viitor comun: Aglomeraţia Comunităţilor Debrecen – Oradea – 700.000 (2020), coordonat de prof.univ.dr. Ioan Horga
 • apare primul volum al revistei Eurolimes

2005

 • Înființarea Institutului de Studii Euroregionale Oradea – Debrecen, Centru de Excelență Jean Monnet
 • câștigarea unui modul Jean Monnet „ Euroregional and Regional Structures – Efficient for the New EU’s Frontier”, coordonator prof.univ.dr. Ioan Horga

2003

 • crearea catedrei de Relații internaționale și studii europene
 • semnarea acordului de intrare în rețeaua Siena a masteratului european „Building of Europe”, alături de universităţi din Atena, Azore, Bologna, Coimbra, Cracovia, Granada, Hanovra, Salamanca, Siena, Strasbourg
 • autorizarea programului de studii universitare de licență Relații internaționale și studii europene
 • a fost câştigat grantul „Action Learning pentru IMM-urile din judeţele Bihor, Sălaj şi Satu Mare – Un nou model de şcoală antreprenorilaă în domeniul resurselor umane” prin Programul PHARE 2000 Coeziune economică şi socială, dezvoltarea resurselor umane în contextul restructurării industriale, coordonator prof.univ.dr. Ioan Horga

2002

 • înființarea catedrei „Jean Monnet” de Studii Euroregionale

2001

 • lansarea programului de masterat Studii Euroregionale și Relații transfrontaliere
 • demararea în parteneriat cu Universitatea Reims Chapagne Ardenne și Institutul Internațional de Științe Administrative din Bruxelles a proiectului de cercetare a impactului mass-media asupra procesului de construcție europeană

2000

 • se înființează Departamentul de Relații internaționale și integrare europeană
 • inaugurarea Centrului Internațional de Cercetări Euroregionale (CICE)