Cadre didactice titulare

Prof. univ. dr. habil.

Mircea BRIE

Conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Paradigma Europeană, Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, redactor șef revista Analele Universității din Oradea. Seria Relații Internaționale și Studii Europene, membru al Comisiei de Buget-Finanțe a Facultății de IRISPSC, îndrumător de an în cadrul programului de studii universitare de licență Studii de securitate, membru ISER.
Curriculum vitae

Conf. univ. dr.

Alina STOICA

Președinte al Comisiei de Relații Internaționale a Facultății de IRISPSC, coordonatorul programului de studii universitare de licență Relații Internaționale și Studii Europene, îndrumător de an specializarea de licență Relații Internaționale și Studii Europene, membru în Corpul de Auditori Externi din cadrul ARACIS, membru ISER.
Curriculum vitae

Conf. univ. dr.

Luminița ȘOPRONI

Director Institutului de Studii Euroregionale (ISER), membru în Senatul Universității din Oradea, coordonatorul programului de studii universitare de masterat Dezvoltare Regională și Comunicare Instituțională în Uniunea Europeană, membru în Corpul de Auditori Externi din cadrul ARACIS.
Curriculum vitae

Lector univ. dr.

Mariana BUDA

Responsabil relații internaționale pentru Departamentul RISE, membru în Consiliul de Relații Internaționale al Universității din Oradea, îndrumător de an program de studii universitare de licență Relații Internaționale și Studii Europene – în limba engleză, membru ISER.
Curriculum vitae

Lector univ. dr.

Cosmin CHIRIAC

Responsabil Laborator de informatică, responsabil site Departament RISE, responsabil site revistă Analele Universității din Oradea. Seria Relații Internaționale și Studii Europene, responsabil site revistă Eurolimes, membru ISER.
Curriculum vitae

Lector univ. dr.

Florentina CHIRODEA

Director de departament, președintele Consiliului Departamentului RISE, membru în Consiliul Facultății de IRISPSC, membru în Consiliul de Resurse Materiale și Financiare al Universității din Oradea, membru al Corpului de Auditori Interni ai Univ. din Oradea, membru al Comsisiei Academice a Facultății de IRISPSC, membru al Comisiei de Evaluare a Calității a Facultății de IRISPSC, redactor executiv revista Analele Universității din Oradea. Seria Relații Internaționale și Studii Europene, membru ISER.
Curriculum vitae

Lector univ. dr.

Dorin DOLGHI

Membru al Comisiei de Strategie al Facultății de IRISPSC, coordonator program de studii universitare de masterat Securitate europeană, membru ISER.
Curriculum vitae

Lector univ. dr.

Cristina Maria DOGOT

Membru al Consiliului Departamentului RISE – management academic și cercetare, membru al Consiliului Facultății IRISPSC, președinte al Comisiei de Cercetare a Facultății de IRISPSC, redactor șef revista Eurolimes, îndrumător de an program de studii universitare de licență Relații Internaționale și Studii Europene – în limba engleză, membru ISER.
Curriculum vitae

Lector univ. dr.

Mihai Maci

Membru în Comisia de Etică a Facultății de IRISPSC.
Curriculum vitae

Lector univ. dr.

Mirela MĂRCUȚ

Membru al Comisiei de Cercetare a Facultății de IRISPSC, secretar de redacție revista Analele Universității din Oradea. Seria Relații Internaționale și Studii Europene, coordonator program de studii universitare de licență Relații Internaționale și Studii Europene – în limba engleză, îndrumător de an program de studii universitare de licență Relații Internaționale și Studii Europene – în limba engleză, responsabil pagina de facebook a Departamentului RISE, membru ISER.
Curriculum vitae

Lector univ. dr.

Istvan POLGÁR

Membru al Consiliului Departamentului RISE – proiecte cu finanțare națională și internațională, coordonator program de studii universitare de masterat Studii europene – în limba engleză, membru ISER.
Curriculum vitae

Lector univ. dr.

Constantin-Vasile ȚOCA

Membru al Consiliului Departamentului RISE – comunicare și relații publice, membru al Consiliului Facultății IRISPSC, redactor executiv revista Eurolimes, îndrumător de an program de studii universitare de licență Relații Internaționale și Studii Europene, membru ISER.
Curriculum vitae

Asist. univ. dr.

Edina Lilla MÉSZÁROS

Secretar de redacție revista Eurolimes, membru în Consiliul Departamentului RISE – relația cu studenții, membru Comisia de probleme sociale a Facultății de IRISPSC, coordonator program de studii universitare de licență Studii de securitate, îndrumător de an program de studii universitare de licență Studii de securitate, membru ISER.
Curriculum vitae

Cadre didactice asociate

Prof. univ. dr.

Ioan HORGA

Conducător de doctorat în cadrul Școalii Doctorale de Relații Internaționale și Studii de Securitate, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca.

Dr.

Eduard Simion

General în rezervă, fost locțiitor Secretar de Stat în Departamentul Politici de Apărare și Planificare Integrată, Ministerul Apărării Naționale

Dr.

Ioana Bordeianu

Profesor în cadrul Școlii de Pregătire a Agenților de Poliție de Frontieră „Avram Iancu”, Oradea.

Dr.

Marian DINCĂ

Șef de secție în cadrul Centrului de Excelență NATO în domeniul HUMINT, Oradea.

Dr.

Alexandru Kis

Șef de birou Conducere Învățământ în cadrul Centrului de Excelență NATO în domeniul HUMINT, Oradea.

Dr.

Alin-Ciprian Gherman

Împuternicit șef de birou în cadrul I.P.J. Bihor, Poliția Municipiului Oradea, Biroul Rutier.