Tot ce trebuie să știi despre procesul de admintere este prezentat în secțiunile următoare: calendarul, numărul de locuri, criteriile de admitere și conținutul dosarului.

Calendar

Există două sesiuni de admitere în care te poți înscrie la una dintre specializările din oferta noastră. Prima are loc în luna iulie iar cea de a doua în luna septembrie. Cu cât o faci mai repede, cu atât ai mai mari șanse să prinzi un loc bugetat.
Înscrierea candidaților
Detalii Sesiunea de vară Sesiunea de toamnă
În acest interval de timp te așteptăm să-ți depui dosarul complet, fie online, fie la sediul RISE Oradea. Vezi mai jos care este conținutul dosarului și care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgi pentru a te înscrie. 1 - 26 iulie 2024 2 - 17 septembrie 2024
Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
Detalii Sesiunea de vară Sesiunea de toamnă
După afișarea rezultatelor, aveți timp să contestați rezultatele, în cazul în care au apărut erori în prelucrarea dosarului vostru. 26 iulie 2024, după ora 16:00 17 septembrie 2024, după ora 16:00
Confirmări - prima fază
Detalii Sesiunea de vară Sesiunea de toamnă
Pentru a finaliza procesul de admitere, trebuie să confirmi locul la una dintre specializările la care ai fost admis(ă). În cazul în care nu vei confirma, vei pierde locul în favoarea altor candidați, după redistribuirea locurilor ce are loc la sfârșitul acestei perioade. 29-30 iulie 2024 18-19 septembrie 2024
Confirmări - a doua fază
Detalii Sesiunea de vară Sesiunea de toamnă
Dacă după redistribuirea locurilor ai urcat pe un loc eligibil, ai obligația de a confirma locul, pentru a nu-l pierde. 31 iulie - 1 august 2024, până la ora 16 și 2 august 2024, până la ora 12. 20 septembrie 2024, până la ora 16
Afișarea rezultatelor finale
Detalii Sesiunea de vară Sesiunea de toamnă
Lista finală a candidaților admiși la specializările din oferta RISEOradea este afișată. 2 august 2024, după ora 16. 20 septembrie 2024, după ora 16.

Observație: Concursul de admitere - sesiunea septembrie 2024 se va desfăşura în limita locurilor rămase disponibile.

Locuri disponibile

Vezi, în funcție de nivelul de studii și de specializarea la care vrei să te înscrii, câte locuri bugetate și cu taxă sunt disponibile.
Licență
Specializare Locuri
Relații internaționale și studii europene Buget: 14
Formare cadre didactice: 1
Domenii prioritare: 1
Taxă: 84
Total: 100
Relații internaționale și studii europene (în Engleză) Buget: 14
Domenii prioritare: 2
Taxă: 84
Total: 100
Studii de securitate Buget: 12
Formare cadre didactice: 1
Domenii prioritare: 1
Absolvenți de liceu din mediul rural: 1
Taxă: 84
Total: 100
Master
Specializare Locuri
Dezvoltare regională și comunicare instituțională în UE Buget: 5
Taxă: 45
Total: 50
Studii Europene (în Engleză) Buget: 5
Domenii prioritare: 1
Taxă: 44
Total: 50
Securitate Europeană Buget: 5
Taxă: 70
Total: 75

Criterii de admitere

Vezi în tabelul de mai jos care sunt criteriile de admitere în funcție de nivelul de studiu și de specializarea la care vrei să te înscrii.
Licență
Specializare Criterii
Relații internaționale și studii europene
 • Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat
Relații internaționale și studii europene (în Engleză)
 • Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat
 • Media notelor de la disciplina Limba Engleză din liceu, minim 8,00 sau Certificat de atestare a competențelor lingvistice (lb. engleză) rescunoscut la nivel național, european, internațional sau interviu, la alegerea candidatului.
Studii de securitate
 • Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat
Master
Specializare Criterii
Dezvoltare regională și comunicare instituțională în UE
 • Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate, maxim 3 pagini - 20%
 • Media examenului de licenţă – 80%
Studii Europene (în Engleză)
 • Absolvent de licență cu limbă de predare engleză sau Media notelor de la disciplina Limba Engleză din facultate sau Certificat de atestare a competențelor lingvistice (lb.engleză) recunoscut la nivel național, european, internațional sau interviu, la alegerea candidatului.
 • Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate, maxim 3 pagini - 10 %
 • Media examenului de licenţă - 90%
Securitate Europeană
 • Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate, maxim 3 pagini – 10%
 • Media examenului de licenţă – 90%
Bibliografie
Masterat Dezvoltare Regională și Comunicare Instituțională în UE
 1. European Commission, DG Regional and Urban Policy, Strategic Plan 2016-2020, document disponibil la: http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-regio_april2016_en.pdf
 2. European Commission, Communication and Visibility Manual for European Union External Actions, document disponibil la: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication_and_visibility_manual_en.pdf
 3. Information and Communication: Handbook for EU Delegations in Third Countries and to International Organisations. December 2012, Ref: Ares(2013)11, document disponibil la: http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ghana/documents/press_corner/20121231_en.pdf
Masterat Securitate Europeană
 1. Strategia Globalǎ a Uniunii Europene (RO), 2016: http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_ro_version.pdf
 2. Conceptul Strategic al NATO/NATO Strategic Concept (EN), 2010: http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf
 3. Preşedinţia României, “Strategia de Apǎrare Naţionalǎ Ţǎrii pentru perioada 2015-2019” (RO) http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf
Masterat Studii Europene (în limba engleză)
 1. Hlavac, Marek: Less Than a State, more than an International Organization: The Sui generis nature of the European Union, Georgetown University, 2010 - sursa MPRA
 2. Brie, Mircea and Horga, Ioan and Şipoş, Sorin (2011): Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue at the European Union’s East Border. Published in: Eurolimes , Vol. Suppli, (2011): pp. 1-502 - sursa MPRA
 3. Bărbulescu, Iordan Gh. (coord.); Costea, Ana Maria (coord.); Ion, Oana Andreea (ed.); Prelipceanu, Alexandra (ed.). 2015. 25 Years Since the Fall of Communism. Proceedings. Tritonic Publishing House. - sursa SSRN

Dosarul de admitere

În funcție de statutul tău, conținutul dosarului pe care trebuie să-l depui și pașii pe care trebuie să-i parcurgi pot să fie diferiți. Vezi mai jos care este situația în care te încadrezi, pentru a fi pregătit.
Candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă de bacalaureat obţinută în România.
Detalii
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2024, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de bacalaureat);
 • Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) ;
 • Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) - dacă este cazul;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
 • Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie;
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.
 • Acord de prelucrare a datelor personale – Anexa 3
Candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă de bacalaureat obţinută în afara României
Detalii
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2024, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de bacalaureat);
 • Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) ;
 • Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) - dacă este cazul;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
 • Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie;
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.
 • Acord de prelucrare a datelor personale – Anexa 3
Candidații români de pretutindeni - metodologie admitere
Detalii
Metodologia de admitere și anexele necesare pentru completarea dosarului de admitere sunt detaliate pe site-ul universității din Oradea, pe pagina Candidații români de pretutindeni - metodologie admitere. Calendarul actualizat va fi afișat pe site-ul nostru în cel mai scurt timp posibil.