Prezentare

Programul de masterat în Securitate Europeană se adresează absolvenţilor de studii de licenţă care doresc să se specializeze şi să dezvolte o carieră de consultant în securitate (242113) sau evaluator de risc la securitatea fizică (242115).
Prin studii de securitate, comunitatea ştiinţifică şi specialiştii în domeniul securităţii, înţeleg un ansamblu de cursuri speciale care dezvoltă abilităţi, competenţe şi calificări specifice:

  • abilitatea de a evalua riscurile de securitate, în baza unei metodologii riguroase de informare cercetare şi analizǎ;
  • abilitatea de a fomula scenarii privind ameninţările şi vulnerabilităţile de securitate, în contexte şi cazuri particulare securitate internaţională, regională, şi naţională, securitatea societală, securitatea afacerilor, securitatea informaţiilor, securitatea organizaţională, etc.);
  • abilitatea de a propune şi implementa proiecte/programe de securizare, în contexte şi cazuri particulare.

Aria studiilor de securitate, încurajează interdisciplinaritatea, promovează performanța în domenii de securitate de nișă pentru absolvenții de relații internaționale sau studii militare, dar și pentru economiști, speciliști în IT, sociologi sau ingineri. Principala caracteristică a programului de masterat în Securitate Europeană o constituie abordarea pragmatică şi aplicată a cunoştinţelor şi competenţelor în domeniu, oferta de cursuri fiind orientată preponderent spre o abordare din perspectiva managementului securităţii.

O importantă caracteristică a programului de masterat este dată de o serie de avantaje pentru viitorii absolvenți. În afară de rigurozitatea academică și științifică a pregătirii, studenții pot fi implicați în proiecte de cercetare, participa la conferințe internaționale și naționale sau pot devin membrii ai unor echipe de cercetare etc. Pe parcursul celor 2 ani de studiu, studenții sunt în permanență evaluați, și în funcție de performanțe, vor fi recomandați pentru diferite poziții în domeniul lor de specializare, sau vor fi integrați în diferite structuri de securitate.

Planuri de învățământ

Varianta valabilă începând cu anul universitar 2022-2023
Varianta valabilă începând cu anul universitar 2021-2022
Varianta valabilă începând cu anul universitar 2020-2021