Prezentare

Programul Studii Europene (în limba engleză) urmăreşte analiza dezvoltărilor la nivel naţional şi transnaţional pe continentul European, văzut ca un întreg şi are ca misiune formarea interdisciplinară şi multidisciplinară a specialiştilor în domeniul studiilor europene, care să aibă capacitatea de înţelegere şi comunicare cu persoane aparţinând diferitelor culturi, să poată conduce şi organiza echipe internaţionale, să aibă abilităţi de gestionare a relaţiilor cu partenerii şi cu mass-media în cadrul general european.
Având în vedere obiectivele, competenţele pe care le formează precum şi oportunităţile de angajare, acest program de master este o deschidere spre viitor.
Competenţe generale oferite de programul de masterat Studii Europene în limba engleză: deprinderi de comunicare în limba engleză in domeniul studiilor europene, cunoaşterea conceptelor abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor avansate din domeniul studiilor europene, cunoaşterea teoriilor şi a modelelor printr-o abordare interdisciplinară, dobândirea cunoştiinţelor referitoare la patrimoniul cultural comun şi al civilizaţiei prin înţelegerea tradiţiei din Europa Centrală şi de Est văzută ca o parte a isoriei europene commune, cunoaşterea contribuţiei României la cultura europeană, dobândirea capacităţii de a identifica, a culege şi a procesa informaţiile cu privire la activităţile, procesele şi fenomenele specifice domeniului Studii Europene, dobândirea capacităţii de intermediere interculturală, dobândirea capacităţii de comunicare interpersonală şi publică la nivel superior, dobândirea capacităţii de interpretare a fenomenelor, proceselor şi modelelor specifice Studiilor Europene în vederea eleborării unor decizii alternative, dobândirea capacităţii de interpretare a dinamicii europene şi de valorificare a rezultatelor, dobândirea capacităţii de integrare şi adaptare la cerinţele profesionale ale instituţiilor şi organizaţiilor europene şi la munca în echipă.
Absolvenţii acestui masterat vor putea fi încadraţi pe piaţa muncii ca expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene sau ca referent de specialitate în administrația publică în cadrul unor instituţii şi organisme europene şi internaţionale, administraţii locale şi regionale, ONG-uri, mass-media, al departamentelor de comunicare din cadrul IMM-urilor, firmelor transnaţionale, instituţiilor europene, firmelor de consultanţă sau al instituţii de învăţământ sau de cercetare în domeniul relațiilor internaționale și studiilor europene.

Prezentare

Varianta valabilă începând cu anul universitar 2023-2024
Varianta valabilă începând cu anul universitar 2021-2022
Varianta valabilă începând cu anul universitar 2020-2021