Prezentare

Programul de studii universitare de masterat Dezvoltare Regională şi Comunicare Instituţională în UE urmăreşte evidenţierea rolului cheie al comunicării în dezvoltarea regională la nivel european şi are ca misiune formarea de specialişti în sfera studiilor regionale, care să aibă capacitatea de înţelegere şi comunicare cu persoane aparţinând diferitelor culturi, să poată conduce şi organiza echipe internaţionale, să aibă abilităţi de gestionare a relaţiilor cu partenerii şi cu mass-media în cadrul regional european.
Principalele obiective ale programului își propun formarea următoarelor competențe șiabilități : capacitate de mediere interculturală, capacitate de analiză şi corelare a problemelor similare din diferite culturi, abilitatea de rezolvare a unor probleme care implică aspecte sociale şi interumane, capacitatea de analiză a locului şi rolului mass-mediei în situaţii de criză (politică, instituţională, socială, economică şi culturală), eficienţă în munca administrativă publică locală, regională sau de la nivel European, capacitatea de a identifica modelul de dezvoltare a unei regiuni, de a defini oportunităţile şi limitele acestuia, abilitatea de a oferi soluţii eficiente pentru dezvoltarea unei regiuni, capacitate de comunicare şi interacţiune într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
O importantă caracteristică a programului de masterat este dată de o serie de avantaje pentru viitorii absolvenți. În afară de rigurozitatea academică și științifică a pregătirii, studenții pot fi implicați în proiecte de cercetare, participa la conferințe internaționale și naționale sau pot devin membrii ai unor echipe de cercetare etc. Absolvenţii acestui masterat vor putea fi încadraţi pe piaţa muncii ca și consilier dezvoltare locală și regională (242229) sau expert dezvoltare durabilă (242232) în cadrul instituţiilor europene şi internaţionale, administraţiilor locale şi regionale, ONG-urilor,grupurilor mass-media, departamentelor  de comunicare din cadrul IMM-urilor, firmelor transnaţionale, instituţiilor europene, firmelor de consultanţă, centrelor de cercetare.

Planuri de învățământ

Varianta valabilă începând cu anul universitar 2023-2024
Varianta valabilă începând cu anul universitar 2021-2022
Varianta valabilă începând cu anul universitar 2020-2021