Prezentare

“Expect the unexpected, think the unthinkable and predict the unpredictable…”

Specializarea la nivel de licenţă în „Studii de securitate” răspunde unei nevoi de adaptare a curriculei universitare la cerinţele şi tendinţele de pe piaţa forţei de muncă, generate de necesitatea gestionării unor ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi care influenţează negativ dinamica dezvoltării societăţii, a instituţiilor şi organizaţiilor publice şi private, la nivel local, regional, naţional şi internaţional.
Dinamica internaţională şi efectele globalizării, asociate fenomenului privatizării securităţii, scoate în evidenţă nevoia pregătirii unor experţi şi funcţionari specializaţi pe managementul securităţii, capabili să genereze şi să impelmenteze strategii de securitate, proiecte de securizare, mecanisme de prevenire şi intervenţie, pentru a diminua sau evita riscurile care pot periclita existenţa, interesele sau imaginea organizaţiei pe care o reprezintă.
Oferta de cursuri, seminarii, simulări şi stagii practice, este organizată pentru a închega un program de pregătire orientat spre student şi aşteptările acestuia, având în vedere că, îÎn prezent, studiile de securitate nu mai constituie un segment exclusiv asociat cu stiinţele militare sau forme de pregătire specifică ale structurilor specializate (MAI, SRI). Noile categorii de riscuri şi ameninţări sunt considerate neconvenţionale, non-militare şi asimetrice, prin urmare, gestiunea acestora trebuie circumscrisă unor metodologii teoretice şi practice capabile să genereze bune practici în managementul securităţii.
La Oradea, centru universitar cu o tradiţie de peste două secole, programul de Studii de securitate funcționează în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene, devenit între timp unul dintre cele mai eficiente, performante şi dinamice din Universitate. Performanţa naţională a colectivului de cadre didactice, relativ tinere, s-a concretizat în calificativul primit pentru activitatea de cercetare – primul loc la nivel național în cadrul Exerciţiului Naţional de Evaluare a Cercetării – ENEC, Premiul de Excelență primit din partea Instiutului de Institutul European din România și Marele Trofeu la Secţiunea Educaţie câștigat în cadrul Galei Multiplicatorilor de Valori Europene din Transilvania de Nord.
Pe parcursul celor trei ani de studii de licenţă, absolvenţii noştri îşi vor însuşi un ansamblu de competenţe şi abilităţi care le vor permite inserţia pe piaţa muncii, atât în mediul public cât şi privat, pe următoarele poziţii sau funcţii: analist informații (242224) ; referent de specialitate în administrația publică (242204).

Planuri de învățământ

Varianta valabilă începând cu anul universitar 2023-2024
Varianta valabilă începând cu anul universitar 2021-2022
Varianta valabilă începând cu anul universitar 2020-2021
Varianta valabilă începând cu anul universitar 2019-2020